Fiery Command WorkStation

Fiery Essential Driver för Windows

Dölj eller visa navigeringFöregåendeNästaDelaSkriv utPDF

Fiery Essential Driver för Windows

Fiery Essential Driver låter dina program kommunicera med din Fiery-server och skriva ut dokument.

När man använder Fiery Essential Driver, ska följande observeras:

  • Fiery Essential Driver har standardförinställningar för de flesta program och skrivare. Du kan lätt ändra förinställningarna om du installerar ett nytt skrivaralternativ eller vill göra inställningar för en specifik funktion.

  • Med utskriftsalternativ och deras inställningar kan du använda skrivarens specialfunktioner.

  • Vissa Fiery Essential Driver utskriftsalternativ (dokumentegenskaper) är också tillgängliga från dina program när du skriver ut ett jobb.

  • Om du ändrar Fiery Essential Driver utskriftsalternativen från fönstret Inställningar eller mappen Enheter och Skrivare ändras de globala inställningarna som tillämpas på alla jobb som skrivs ut med den valda skrivaren. Du kanske även måste välja samma inställningar från programmet eftersom programspecifika inställningar kan åsidosätta de globala inställningarna. Utskriftsinställningar som valts i programmet används i allmänhet för den aktuella sessionen medan du har programmet öppet.

    När du skriver ut från program som har programspecifika alternativ för fullt utfall och skalning, rekommenderar vi att du definierar utskriftsalternativinställningarna i Fiery Essential Driver för de flesta programmen. För Adobe-program, om inställningarna för fullt utfall och skalning görs i programmets fönster Skriv ut och du inte anger dem i Fiery Essential Driver för att matcha inställningarna i programmet, kan det ändra skalningen och den utskrivna bilden.

Kontakta skrivaradministratören om du vill ha information om specifika Fiery Essential Driver utskriftsinställningar och utskriftsalternativ.