Fiery Command WorkStation

Fiery Essential Driver för Windows

Dölj eller visa navigeringFöregåendeNästaDelaSkriv utPDF

Kommandoradsinstallation för Fiery Essential Driver

Windows-drivrutinen som laddas ned från WebTools och med nu stöder tyst installation av drivrutinen för alla klienter. Den här funktionen har stöd för installation av Windows-drivrutinen i företag med distributionsverktyg från tredje part.

Visa fel genom att välja Händelsegranskare > Windows-loggar > Program.. PRNTDRV.EXE anges som felets källa.
Obs: Felmeddelanden visas även i kommandofönstret.
Följande funktioner stöds:
 • Starta Fiery Essential Driver installationsguiden
  Obs: Starta installationsguiden för Fiery Essential Driver genom att köra PRNTDRV.EXE från kommandoraden eller från Utforskaren.
 • Obevakad installation av skrivardrivrutin och skrivare
 • Visa lista med modeller som drivrutinspaketet har stöd för
 • Visa lista med de nationella inställningar som drivrutinspaketet har stöd för
 • Extrahera drivrutinspaket
 • Obs: För de fyra sista funktionerna i listan: Kör specifika parametrar på PRNTDRV.EXE på kommandoraden.
Obs: För alla funktionerna: Öppna kommandofönstret CMD.EXE i administratörsläge. När kommandofönstret öppnas byter du mapp till katalogen där PRNTDRV.EXE ligger.

Starta installationsguiden Fiery Essential DriverFiery Driver

Filen setup.exe för installationsguiden för Fiery Essential Driver körs om den finns med i drivrutinspaketet och inga parametrar skickas till PRNTDRV.EXE. Detta kan uppnås genom att:
 • dubbelklicka på PRNTDRV.EXE i Utforskaren
 • skriva PRNTDRV.EXE i kommandofönstret.
Obs: Om du dubbelklickar på PRNTDRV.EXE visas inte fönstret för extrahering av skrivardrivrutinspaket. I stället fortsätter skrivardrivrutininstallationen och Fiery Essential Driverinstallationsguiden visas.

Obevakad installation av skrivardrivrutin och skrivare

PRNTDRV.EXE /install [-i ip-adress/värdnamn] [-l nationell inställning] [-m modell] [-p skrivarnamn] [-q kö]

 • -i specificerar IP-adress/värdnamn för den utskriftsserver som skrivaren pekar på. Användaren måste försäkra sig om att IP-adressen/värdnamnet som anges tillhör en giltig utskriftsserver. Giltigheten kontrolleras inte. Denna parameter är obligatorisk och om den saknas rapporteras ett fel.
 • -l specificerar två tecken för den nationella inställningen för den skrivardrivrutin som ska installeras. Om drivrutinspaketet har stöd för fler än ett språk är parametern obligatorisk och ett fel rapporteras om den saknas. Om drivrutinspaketet är specifikt för en nationell inställning krävs inte den här parametern, eftersom det i paketet bara finns en drivrutin som kan installeras.
 • -m specificerar modellen för den drivrutin som ska installeras. Drivrutinpaketet har i allmänhet stöd för minst två modeller av skrivardrivrutinen. Denna parameter är obligatorisk och om den saknas rapporteras ett fel.
  Obs: Modellnamnet ska anges inom dubbla citattecken.
 • -p specificerar skrivarens namn. Parametern är valfri. Om inget värde anges används skrivarmodellen som skrivarens namn.
  Obs: Skrivarens namn ska anges inom dubbla citattecken.
 • -q specificerar vilken skrivarkö skrivaren ska skriva till. Det kan vara någon av köerna Hold (köa), Print (skriv ut) eller Direct (direkt), eller namnet på en virtuell skrivare. Användaren måste kontrollera att angiven skrivarkö eller virtuell skrivare finns på servern. Parametern är valfri. Om inget värde anges används som standard skrivarkön "Print" (skriv ut).

Visa lista med modeller som drivrutinspaketet har stöd för

PRNTDRV.EXE /listmodels [nationell inställning]

Om du vill visa en lista med de modeller som stöds av specificerad nationell inställning måste de två bokstäverna för den nationella inställningen anges intill /listmodels. Om specificerad nationell inställning är ogiltig eller inte stöds av drivrutinspaketet rapporteras ett fel. Parametern krävs om drivrutinspaketet har stöd för fler än en nationell inställning. Om drivrutinspaketet är specifikt för en nationell inställning (bara har stöd för en nationell inställning) ignoreras parametern.

Visa lista med nationella inställningar drivrutinspaketet har stöd för

Kommando: PRNTDRV.EXE /listlocales

Extrahera drivrutinspaket

Kommando: PRNTDRV.EXE /extract [path]

Parametern [sökväg] är valfri. Om inget värde anges extraheras drivrutinspaketet till mappen Prntdrvr som finns i en annan mapp med PRNTDRV.EXE. Om en sökväg anges måste den vara absolut.