Fiery Command WorkStation

Fiery Driver dla systemu Windows

Ukryj lub pokaż nawigacjęPoprzedni tematNastępny tematUdostępnijDrukujPDF

Fiery Driver dla systemu Windows

Program Fiery Driver pozwala aplikacjom komunikować się z serwerem Fiery server i drukować dokumenty.

Program Fiery Driver współpracuje z serwerami Fiery servers wykorzystującymi język PostScript.

Podczas korzystania z programu Fiery Driver należy uwzględnić następujące zalecenia:

  • Program Fiery Driver udostępnia domyślne ustawienia dla większości aplikacji i drukarek. Ustawienia można łatwo zmienić po zainstalowaniu nowej opcji drukarki lub w celu ustawienia określonej funkcji.

  • Opcje drukowania i ich ustawienia umożliwiają uzyskanie dostępu do specjalnych funkcji drukarki. Na przykład opcja drukowania Dwustronne umożliwia określenie orientacji drukowanych obrazów.

  • Niektóre opcje drukowania programu Fiery Driver (właściwości dokumentu) są również dostępne z poziomu aplikacji, w przypadku drukowania zadania.

  • Ogólnie rzecz biorąc, zmiana opcji drukowania programu Fiery Driver z poziomu okna Ustawienia lub folderu Urządzenia i drukarki zmienia ustawienia globalne, które mają zastosowanie do wszystkich zadań drukowanych przy użyciu wybranej drukarki. Być może trzeba będzie również wybrać te same ustawienia w aplikacji, ponieważ ustawienia własne aplikacji mogą zastępować ustawienia globalne. Ustawienia drukowania wybrane w aplikacji obowiązują dla bieżącej sesji, gdy aplikacja jest otwarta.

    Podczas drukowania z poziomu aplikacji wyposażonych w opcje druku bez marginesów oraz skalowania zaleca się zdefiniowanie ustawień dla tych opcji w programie Fiery Driver dla większości aplikacji. W przypadku aplikacji Adobe, jeśli w oknie dialogowym Drukuj w aplikacji wprowadzono ustawienia opcji druku bez marginesów oraz skalowania i nie ustawiono ich w programie Fiery Driver w taki sposób, aby pasowały do ustawień aplikacji, może to spowodować zmianę skalowania wydruku i drukowanego obrazu.

Aby uzyskać informacje dotyczące określonych ustawień drukowania i opcji drukowania programu Fiery Driver, zobacz dokument Drukowanie w zestawie dokumentacji dla użytkownika.