Program Fiery Driver dla systemu Windows

Ukryj lub pokaż nawigacjęPoprzedni tematNastępny tematUdostępnijDrukujPDF

Program Fiery Driver dla systemu Windows

Program Fiery Driver umożliwia aplikacjom komunikację z serwerem Fiery i drukowanie dokumentów. Program Fiery Driver współpracuje z serwerami Fiery, które korzystają z języka PostScript.

W przypadku korzystania z programu Fiery Driver należy uwzględnić następujące zalecenia:

  • Program Fiery Driver udostępnia domyślne ustawienia dla większości aplikacji i drukarek. Ustawienia można łatwo zmienić po zainstalowaniu nowej opcji drukarki lub w celu ustawienia określonej funkcji.

  • Opcje drukowania i ich ustawienia umożliwiają uzyskanie dostępu do specjalnych funkcji drukarki. Na przykład opcja drukowania Dwustronne umożliwia ustawienie orientacji drukowanych obrazów.

  • Niektóre opcje drukowania w programie Fiery Driver (właściwości dokumentu) są także dostępne z aplikacji przed wydrukowaniem zadania.

  • Zwykle zmiana opcji drukowania w programie Fiery Driver z folderu Urządzenia i drukarki (lub Drukarki i faksy lub Drukarki) powoduje zmianę ustawień globalnych dotyczących wszystkich zadań wydrukowanych przy użyciu wybranej drukarki. Konieczne może być także wybranie tych samych ustawień w aplikacji, ponieważ ustawienia specyficzne dla aplikacji mogą zastąpić ustawienia globalne. Ustawienia drukowania wybrane w aplikacji obowiązują zwykle podczas bieżącej sesji po otwarciu aplikacji.

Aby uzyskać informacje dotyczące określonych ustawień drukowania i opcji drukowania w programie Fiery Driver, zob. Drukowanie w zestawie dokumentacji dla użytkownika.

Warunki użytkowania