Fiery Driver for macOS

Vis eller skjul navigasjonForrigeNesteDelSkriv utPDF

Fiery Driver for macOS

Fiery Driver lar programmene kommunisere med Fiery server , og skrive ut dokumenter.

Fiery-funksjoner, en plugin-modul for Fiery Driver for macOS, lar programmer skrive ut dokumenter til Fiery server.

Når du bruker Fiery-funksjoner, må du huske følgende retningslinjer:

  • Fiery-funksjoner har standardinnstillinger for de fleste programmer og skrivere. Du kan enkelt endre innstillingene hvis du installerer et nytt skriveralternativ eller vil ha andre innstillinger for en bestemt funksjon.

  • Du får tilgang til Fiery-funksjoner direkte fra dialogboksen macOS Print når du skriver ut en jobb.

  • Utskriftsalternativer og tilhørende innstillinger gir deg tilgang til spesialfunksjonene på skriveren. Med alternativet Dobbeltsidig utskrift kan du for eksempel spesifisere retningen for utskrevne bilder.

  • Når du skriver ut fra programmer som har programspesifikke alternativer for fullstendig utfall og skalering, anbefaler vi at du definerer disse utskriftsalternativinnstillingene i Fiery Driver for de fleste programmer. Hvis innstillingene for alternativet for fullstendig utfall og skalering gjøres i dialogboksen Skriv ut i programmet, og du ikke angir i Fiery Driver at de skal samsvare med innstillingene i programmet, kan det endre utdataskaleringen og det utskrevne bildet.

Hvis du vil ha informasjon om bestemte Fiery Driver-utskriftsinnstillinger og utskriftsalternativer, kan du se Printing, som er en del av brukerdokumentasjonssettet.