Fiery Driver for Mac OS

Vis eller skjul navigasjonForrigeNesteDelSkriv utPDF

Vise og endre utskriftsinnstillinger

Fiery-funksjoner inneholder ofte brukte utskriftsinnstillinger som er spesifikke for skriveren. Fiery-funksjoner grupperer utskriftsinnstillingene inn i faner som vil variere for hver skriver.

Hvis du velger en standardinnstilling, skrives jobben ut i henhold til innstillingene som ble angitt under konfigureringen, eller i henhold til skriverens standardinnstillinger.

Merk: Enkelte verktøy, som Command WorkStation, kan overstyre utskriftsinnstillingene for en jobb. (Se Hjelp for Command WorkStation.)
  1. Åpne dialogboksen Alle egenskaper. Se (Åpne dialogboksen Alle egenskaper i Fiery-funksjoner).
  2. Velg ønskede utskriftsinnstillinger for jobben.
Vilkår for bruk