Fiery Driver for Mac OS

Vis eller skjul navigasjonForrigeNesteDelSkriv utPDF

Skrive ut jobber med ulike medietyper

Funksjonen Blandede medier gir deg muligheten til å definere kapittelinndelingene for en utskriftsjobb og skrive ut bestemte sider, eller et utvalg av sider, på diverse typer medier.

Du kan for eksempel bruke dette alternativet til å legge til tomme sider eller angi tosidig utskrift for en utskriftsjobb. Du kan også bruke Blandede medier til å angi kapittelbaserte ferdigstillingsalternativer som behandler hvert kapittel som et separat sett for ferdigstilling eller tosidig utskrift.

Merk: Du kan lagre opptil 100 ulike innstillinger for Valglisten.
 1. Klikk på Fil > Skriv ut i programmet, og velg Fiery-server som skriveren din.
 2. Åpne dialogboksen Alle egenskaper. (Se Åpne dialogboksen Alle egenskaper i Fiery-funksjoner.)
 3. Klikk på Medier-ikonet.
 4. Utvid alternativet Blandede medier og velg mellom følgende alternativer:
  Merk: Hvis du bruker Startside(r) for kapittel, Definer omslag eller Angi hvert kapittel som et separat etterbehandlingssett, må alle medier som er angitt under Papirstørrelse for hvert kapittel, ha de samme målene.
  • Startside(r) for kapittel – angir kapittelinndelinger ved hjelp av kommadelte verdier (for eksempel: 4,9,17) for å angi starten av hvert nye kapittel. Det er ikke nødvendig å skrive inn den første siden – sidetall refererer til nummereringen i det opprinnelige dokumentet.

  • Angi hvert kapittel som et separat etterbehandlingssett – bruker ferdigstillingsalternativer (slik som stifting) eller dobbeltsidig utskrift for hvert kapittel som opprettes med alternativet Startside(r) for kapittel. For dobbeltsidig utskrift vil dette alternativet tvinge hver startside til å bruke et høyreark og legge til et foregående tomt venstreark ved behov.

  • Definer omslag – tildeler sideattributter til sidene for for- og baksideomslag.

   Merk: Dette alternativet er tilgjengelig hvis Fiery-server støtter det.
  • Nytt sideområde – tildeler sideattributter til spesifikke sider eller et utvalg av sider. Etter at du har angitt sideattributter, klikker du på Legg til definisjon for å lagre innstillingene.

  • Nytt innlegg: Bruk dette alternativet for å tildele sideattributter til tomme sider. Når du har angitt sideattributter, klikker du på Sett inn, og deretter på Lukk for å returnere til visningen Blandede medier.

Vilkår for bruk