Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Zobrazit nebo skrýt navigaciPředchozí témaDalší témaSdíletTisknoutPDF

Přizpůsobení zobrazení Rychlý přístup v modulu Funkce Fiery

Zobrazení Rychlý přístup je součástí modulu Funkce Fiery. Lze je přizpůsobit často používanými možnostmi tisku. Tímto způsobem ušetříte čas, protože při nastavování možností, které jste umístili do části Rychlý přístup, nebude třeba otevírat žádné další karty možností tisku.

Pokud určitou možnost tisku umístíte do zobrazení Rychlý přístup, bude se i nadále zobrazovat na původní kartě možností tisku. K nastavení možnosti pak můžete použít obě umístění.

Zobrazení Rychlý přístup nepodporuje některé možnosti tisku, například Základní nastavení či Expertní nastavení na kartě Barva nebo položka Smíšená média na kartě Média, jež po výběru otevřou nové okno.

Všechny možnosti tisku v podokně Rychlý přístup leží mimo Vlastnosti úlohy tiskového ovladače. Vyberete-li je, budou jimi potlačeny veškeré předvolby, které jsou již vybrány. Pokud použijete předvolbu a v podokně Rychlý přístup jste změnili některá nastavení (vyjma počtu kopií), bude pole s názvem předvolby prázdné.

  1. V aplikaci klikněte na možnost Soubor > Tisk a jako tiskárnu vyberte kliknutím položku Fiery Server.
  2. V rozevíracím seznamu klikněte na položku Funkce Fiery.
  3. Po kliknutí na možnost Přizpůsobit lze nastavit možnosti zobrazené v podokně Rychlý přístup.
  4. Chcete-li zkratku přidat nebo odebrat, vyberte ji a přesuňte ji ze seznamu Dostupné zkratky do seznamu Aktuální zkratky nebo naopak.
    Poznámka: Zobrazení Rychlý přístup nemůže být prázdné. Pokud ze zobrazení Rychlý přístup odeberete všechny možnosti, obnoví se původní skupina možností.
  5. Kliknutím na tlačítko OK uložte provedené změny.
    Poznámka: V ovladačích tiskáren systému Mac OS X verze 10.7 nebo novějších se tlačítko Konfigurovat pro obousměrnou komunikaci nezobrazuje.
Podmínky použití