Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Zobrazit nebo skrýt navigaciPředchozí témaDalší témaSdíletTisknoutPDF

Použití obousměrné komunikace k zobrazení stavu tiskárny

Je-li možnost Obousměrná komunikace zapnutá, je možné načítat stav tiskárny a nastavení ColorWise z produktu Fiery Server a zobrazovat je v ovladači Fiery Driver.

Musí být splněny následující podmínky:

 • Musí být k dispozici síťové připojení k produktu Fiery Server.

 • Produkt Fiery Server musí podporovat nastavení ColorWise.

 • Stav tiskárny zahrnuje aktuální úroveň papíru a toneru.

Poznámka: Nastavení ColorWise v produktu Fiery Server lze upravovat prostřednictvím možnosti nastavení barev v rámci nástroje Command WorkStation.

Informace o možnostech tisku ColorWise naleznete v rámci sady uživatelské dokumentace v části Barevný tisk.

 1. V aplikaci klikněte na možnost Soubor > Tisk a jako tiskárnu vyberte Fiery Server.
 2. V rozevíracím seznamu klikněte na možnost Funkce Fiery a poté klikněte na možnost Obousměrná komunikace.
  Poznámka: V systému Mac OS X verze 10.6 se zobrazí dialogové okno s požadavkem na zadání adresy IP nebo názvu DNS pro funkci Obousměrná komunikace. Pokud je podporován a zapnut protokol Bonjour, automaticky se zobrazí seznam tiskáren s protokolem Bonjour. Pokud se toto dialogové okno nezobrazí automaticky, klikněte na možnost Konfigurovat.
 3. Proveďte jednu z následujících akcí:
  • Mac OS X verze 10.10: Adresa IP nebo název DNS produktu Fiery Server v poli Adresa tiskárny jsou zadány automaticky a nelze je měnit.
  • Mac OS X verze 10.7, 10.8 a 10.9: Do pole Adresa tiskárny zadejte IP adresu nebo název DNS produktu Fiery Server.
  • Mac OS X verze 10.6: Do pole Adresa tiskárny zadejte adresu IP nebo název DNS produktu Fiery Server nebo v seznamu v dialogovém okně vyberte tiskárnu s protokolem Bonjour a klikněte na tlačítko OK.
 4. Klikněte na položku Úplné vlastnosti.
 5. Chcete-li sledovat stav tiskárny, klikněte na ikonu Tiskárna.
 6. Mac OS X verze 10.6, 10.7, 10.8 a 10.9: Chcete-li aktualizovat stav tiskárny v okně Tiskárna, klikněte na tlačítko Aktualizovat.
  • Papír – Zobrazí velikost papíru spolu s názvem zásobníku a procentním podílem zbývajícího papíru v určeném zásobníku.

  • Toner – Zobrazí procentní podíl zbývajícího toneru. Procentní podíl je vypočten pouze přibližně a nemusí se shodovat s přesným množstvím zbývajícího toneru.

Podmínky použití