Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Zobrazit nebo skrýt navigaciPředchozí témaDalší témaSdíletTisknoutPDF

Tisk úloh s různými typy médií

Funkce Smíšená média definuje oddělovače kapitol tiskové úlohy a tiskne konkrétní stránky nebo rozsahy stránek na různé typy médií.

Můžete například přidat prázdné stránky nebo určit stránky pro oboustranný tisk v rámci jedné tiskové úlohy. Možnost Smíšená média můžete rovněž využít k zadání možností dokončování na základě kapitol, kdy je každá kapitola zpracována jako sada se samostatným dokončováním nebo oboustranným tiskem.

Poznámka: Pro položku Seznam výběru lze uložit až 100 různých nastavení.
 1. V aplikaci klikněte na možnost Soubor > Tisk a jako tiskárnu vyberte Fiery Server.
 2. Otevřete dialogové okno Úplné vlastnosti. (Viz Otevření dialogového okna Úplné vlastnosti v modulu Funkce Fiery.)
 3. Klikněte na ikonu Média.
 4. Rozbalte možnost Smíšená média a vyberte některé z následujících možností:
  Poznámka: Pokud použijete možnost Stránky začátků kapitol, Definovat obálku nebo Zpracovat každou kapitolu jako samostatně dokončovanou sadu, musí všechna média uvedená v rámci nastavení velikosti papíru pro jednotlivé kapitoly mít stejné rozměry.
  • Stránky začátků kapitol – Určuje oddělovače kapitol. Hodnoty oddělené čárkou (např. 4,9,17) určují začátky kapitoly. Není nutné zadávat první stránku. Čísla stránek odpovídají stránkování původního dokumentu.

  • Zpracovat každou kapitolu jako samostatně dokončovanou sadu – U jednotlivých kapitol vytvořených pomocí možnosti Stránky začátků kapitol použije možnosti dokončování (například sešívání) nebo oboustranný tisk. V případě oboustranného tisku použití této možnosti způsobí, že každá počáteční stránka bude vytištěna napravo a v případě potřeby bude před ni vložena prázdná levá stránka.

  • Definovat obálku – Přiřadí atributy pro stránky přední a zadní obálky.

   Poznámka: Tato možnost je k dispozici, pokud ji podporuje produkt Fiery Server.
  • Nový rozsah stránek – Přiřadí atributy pro konkrétní stránky nebo rozsahy stránek. Po nastavení atributů stránek uložte nastavení po kliknutí na možnost Přidat definici.

  • Nový vložený list: Tuto možnost použijte k přiřazení atributů pro prázdné stránky. Po nastavení atributů stránek klikněte na tlačítko Vložit a poté se kliknutím na tlačítko Zavřít vraťte k zobrazení Smíšená média.

Podmínky použití