Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Zobrazit nebo skrýt navigaciPředchozí témaDalší témaSdíletTisknoutPDF

Skupiny nastavení ovladače Fiery Driver

Nastavení tisku v ovladači Fiery Driver jsou pro usnadnění použití seskupena do kategorií. Každá skupina nebo karta obsahuje nastavení, které spolu souvisejí nebo se navzájem doplňují.

  • Rychlý přístup – Kopie vybraných nastavení z ostatních karet. Tuto kartu lze přizpůsobit, je tedy možné přidávat na ni nejčastěji používaná nastavení možností úlohy nebo je odebírat. Karta Rychlý přístup umožňuje rychle změnit často používané možnosti tisku, aniž by bylo nutné procházet všechny karty s vlastnostmi úlohy.

  • Informace o úloze – Všechny informace o úloze, včetně údajů o uživateli, které mohou být požadovány pro ověření uživatele, zabezpečený tisk, zpracování úloh a server dokumentů.

  • Média – Atributy a zdroje papíru pro tisk a vkládání.

  • Rozložení – Definice vyřazování tiskové úlohy a zpracování brožur na médiu či listu s výjimkou umístění sloužícího ke kompenzaci možností dokončování, například Zarovnání zásobníků.

  • Barva – Nastavení barev a funkce umělecké grafiky (je-li tato možnost zapnuta). Při připojení k černobílé tiskárně se tato karta nezobrazí.

  • Obrázek – Veškerá nastavení části Kvalita obrázku podporovaná připojeným produktem Fiery Server a tiskárnou.

  • Dokončování – Možnosti tisku související pouze s vybavením tiskárny pro dokončování a také posun obrazu za účelem kompenzace možností dokončování. Tyto možnosti potlačují nastavení v části Nastavení tiskárny produktu Fiery Server, lze je však změnit prostřednictvím nástroje Command WorkStation.

  • VDP – Veškerá nastavení VDP (Tisk proměnných dat), jako je například FreeForm a upřesňující nastavení VDP.

  • Razítkování – Všechny možnosti razítkování, které umožňují přidat nebo skrýt či odebrat jakýkoli obraz v dané úloze. Zahrnuje rovněž vlastnosti vodoznaku, které definují jeho umístění a styl.

Poznámka: Může se stát, že karta Razítkování nebude podporována pro všechny produkty Fiery Server.
  • Tiskárna – Informace o stavu tiskárny včetně aktuální úrovně papíru a toneru.

Poznámka: Pro tiskárnu musí být zapnuta možnost Obousměrná komunikace, jinak se informace na kartě Tiskárna nebudou aktualizovat.
Podmínky použití