Pomoc narzędzia Kalibrator dla urządzeń do druku kalibrowanych wg gęstości

Ukryj lub pokaż nawigacjęPoprzedni tematNastępny tematUdostępnijDrukujPDF

Kalibrator

Maszyny drukujące i urządzenia do druku z oznaczeniem Fiery Driven mogą być różnego typu: laserowe lub atramentowe; monochromatyczne, CMYK lub obsługujące rozszerzoną gamę kolorystyczną, z obsługą specjalnych typów tuszu lub bez niej. Kalibrator pozwala spełnić różne wymogi dotyczące kalibracji, specyficzne dla poszczególnych technologii.

Command WorkStation Program Fiery Color Profiler Suite automatycznie uruchamia narzędzie Kalibrator w wersji optymalnej dla danego systemu. Narzędzie Kalibrator przeprowadza samodzielną konfigurację w celu dostosowania ustawień do serwera Fiery server, z którym nawiązano połączenie. Nie każda maszyna drukująca korzysta ze wszystkich funkcji. Na przykład większość laserowych maszyn drukarskich nie musi ograniczać ilości toneru dla poszczególnych pigmentów, podczas gdy prasy atramentowe nakładają takie ograniczenia, ponieważ absorpcja tuszu przez różne podłoża zwykle różni się bardziej w przypadku tuszów niż tonerów.

Większość maszyn drukujących (monochromatycznych i CMYK) z oznaczeniem Fiery-driven jest kalibrowanych przy użyciu pomiarów gęstości. Kolory CMYK+ są zwykle kalibrowane przy użyciu pomiarów L*a*b*.

Za pomocą narzędzia Kalibrator można utworzyć nowe ustawienie kalibracji na serwerze Fiery server lub zaktualizować istniejące.

Podobnie jak narzędzie Kalibrator w programie Command WorkStation, narzędzie Kalibrator umożliwia tworzenie nowych ustawień kalibracji i ponowne kalibrowanie istniejących za pomocą różnych przyrządów pomiarowych, które są niedostępne w programie Command WorkStation.

Dwie główne funkcje narzędzia Kalibrator to:
  • Kalibruj ponownie — aktualizuje kalibrację przy użyciu nowych pomiarów. W przypadku większości maszyn drukarskich wydruki z czasem ulegają zmianie. Aby serwer Fiery server mógł kompensować te zmiany, należy aktualizować jego tabele korekcyjne przy użyciu nowych pomiarów.
  • Utwórz kalibrację — tworzy nową kalibrację i — jeśli pakiet Fiery Color Profiler Suite jest zainstalowany i objęty licencją — nowy profil. To zadanie jest wymagane, jeśli żadna z istniejących kalibracji nie zapewnia akceptowalnych wydruków w określonych warunkach drukowania (czyli kombinacji zestawu tonerów, półtonów, nośnika itp.). Takie wydruki może cechować złej jakości przejście tonalne lub słaba przyczepność toneru. Nowa kalibracja wymaga zwykle nowego profilu. Dzięki temu system zarządzania kolorami pozwoli uzyskać dokładny kolor.
Dostęp do dwóch funkcji administracyjnych można uzyskać za pomocą dwóch ikon w lewym dolnym rogu okna. Te ustawienia są specyficzne dla każdego serwera Fiery server i zapisane na poszczególnych serwerach. Ponieważ funkcje te mają wpływ na każdego użytkownika, są dostępne tylko po zalogowaniu się jako administrator Fiery z poziomu programu Command WorkStation:
  • Kalibrator — ustawienia — służy do ustawiania preferencji dotyczących poszczególnych maszyn drukarskich. Tutaj można skonfigurować ustawienia obowiązujące przed kalibracją i po niej. Ustawienia te są dostępne w przypadku niektórych modeli maszyn drukarskich. Każdy model może również wyświetlić ostrzeżenie lub uniemożliwić wydrukowanie zadań, jeśli odpowiednie kalibracje nie zostaną ponownie skalibrowane w okresie zdefiniowanym przez administratora.
  • Menedżer kalibracji — umożliwia wyświetlenie kalibracji dostępnych na serwerze Fiery server, czasu ich ostatniej aktualizacji, pomiarów i właściwości. Kalibracje dodawane przez użytkowników można usuwać i zmieniać ich nazwy.
Warunki użytkowania