Fiery Color Profiler Suite Help

Navigatie verbergen of weergevenVorige onderwerpVolgende onderwerpDelenAfdrukkenPDF

Fiery Color Profiler Suite

Met Fiery Color Profiler Suite kunt u een kleurprofiel maken dat volledig compatibel is met de standaarden van het International Color Consortium (ICC). U kunt er ook kleurprofielen mee evalueren, bewerken en testen.

Fiery Color Profiler Suite wordt meestal geleverd met een EFI ES-2000- of EFI ES-3000-spectrofotometer, een meetinstrument dat u kunt gebruiken om profielen te maken. Andere meetinstrumenten worden ook ondersteund.

Fiery Color Profiler Suite bevat een aantal modules.

Deze modules helpen u bij het maken van profielen en kalibreren van een Fiery server:

  • Fiery Express Profiler: hiermee maakt u kalibratiesets en een profiel voor een Fiery Driven-printer en een voorinstelling voor Fiery-taakeigenschappen en/of een virtuele printer of een voorinstelling waarmee u direct kunt afdrukken met de nieuwe kalibratie en het nieuwe profiel. Dit is de snelste manier om een Fiery Driven-printer te profileren.

  • Calibrator: hiermee maakt u een nieuwe kalibratieset voor een Fiery Driven-printer of werkt u een bestaande kalibratieset bij.

  • Fiery Printer Profiler: hiermee maakt u profielen voor een RGB- of CMYK-printer. Hiermee maakt u voor elke Fiery Driven-printer nieuwe kalibratiesets en profielen, en hiermee hebt u toegang tot geavanceerde profielinstellingen.

  • Fiery Monitor Profiler: hiermee maakt u profielen voor CRT- en LCD-monitoren.

  • Fiery Device Linker: hiermee kunt u Device Link-profielen maken en Device Link-profielen en steunkleuren optimaliseren.

  • Fiery Print Matcher: hiermee maakt u kalibratiesets en profielen die overeenkomen met de kleuruitvoer van meerdere Fiery Driven-printers (elke Fiery server moet System 10- of nieuwere software gebruiken).

Deze modules helpen u bij het evalueren van profielen:

  • Fiery Profile Inspector: hiermee geeft u driedimensionale modellen van RGB- en CMYK-profielen en van ICC-profielen met benoemde kleur weer in de L*a*b-kleurenruimte en vergelijkt u profielen met elkaar.

  • Fiery Profile Editor: hiermee kunt u uitvoerprofielen bewerken. U kunt algemene wijzigingen aanbrengen in een uitvoerprofiel of specifieke gebieden bewerken.

  • Fiery Verify: hiermee kunt u een kleurvlakpagina afdrukken en meten, en de gemeten resultaten vergelijken met de verwachte resultaten voor een specifieke referentie.

Fiery Color Profiler Suite bevat tevens:

  • Fiery Verify Assistant, een hulpprogramma waarmee u de kleuruitvoer van een taak kunt controleren. U kunt Fiery Verify Assistant openen in Command WorkStation wanneer Fiery Color Profiler Suite en Command WorkStation op dezelfde computer zijn geïnstalleerd.
Gebruiksrechtovereenkomst